• EUFEPS European Federation of Pharmaceutical Sciences (Sayman 2013-2015, Başkan 2015-2019)
  • European Cyclodextrin Society (Yönetim Kurulu Üyesi)
  • EUFEPS Network on Nanomedicine (Başkan)
  • CRS Controlled Release Society (Üye)
  • TÜFTAD Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği (Sayman 2009-2011, Genel Sekreter 2011-2017, Başkan Yardımcısı 2017-)
  • HETEK Hacettepe Eczacılık Teknolojisi Derneği (Genel Sekreter 2006-2010, 2014-2016)
  • FABAD Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (Üye)
  • KSSD Kontrollü Salım Sistemleri Türkiye Derneği (Üye)