Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Farmasotik Teknoloji A.B.D., Merkez Kampüsü, Samanpazarı, Sıhhiye Ankara

eremino@hacettepe.edu.tr 

Ofis : 0312 305 43 69 - 0312 305 21 68